[Τελευταία ανανέωση: 28.06.2017]

Έναρξη Υποβολής Εργασιών: 1 Σεπτεμβρίου 2016

Λήξη Υποβολής Εργασιών: 30 Οκτωβρίου 2016 13 Νοεμβρίου 2016

Ενημέρωση Συγγραφέων για το αποτέλεσμα της κρίσης: 10 Ιανουαρίου 2017 20 Ιανουαρίου 2017

Έναρξη Εγγραφών: 10 Ιανουαρίου 2017 20 Ιανουαρίου 2017

Υποβολή αναθεωρημένων εργασιών: 30 Ιανουαρίου 2017

Λήξη εγγραφής με μειωμένα έξοδα συμμετοχής : 20 Φεβρουαρίου 2017

Πρόγραμμα Συνεδρίου: 28 Φεβρουαρίου 2017

Διεξαγωγή Συνεδρίου: 7-9 Απριλίου 2017

Υποβολή Τελικού Κειμένου προς κρίση για τα Πρακτικά: 30 Ιουνίου 2017 10 Ιουλίου 2017

Πρακτικά Συνεδρίου ΕΝΕΦΕΤ 2017

11.05.2018

Επίσημα Πρακτικά Συνεδρίου ΕΝΕΦΕΤ 2017


Αφίσες

Υπό την αιγίδα

 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Χορηγοί
 

http://www.anek.gr/

http://www.bluestarferries.gr/

http://www.minoan.gr/

http://www.klapsinakis.gr/

http://www.etanap.gr/

Η ΑΝΕΚ LINES και BLUE STAR FERRIES προσφέρουν 50% έκπτωση για τη μετακίνηση των συνέδρων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο mail του συνεδρίου: synedrio2017@enephet.gr
 
Η MINOAN LINES προσφέρουν 50% έκπτωση για τη μετακίνηση των συνέδρων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο mail του συνεδρίου: synedrio2017@enephet.gr
   
 

https://www.pasco.com/

http://why.gr/

https://www.dardanosnet.gr/