[Τελευταία ανανέωση: 28.06.2017]

Έναρξη Υποβολής Εργασιών: 1 Σεπτεμβρίου 2016

Λήξη Υποβολής Εργασιών: 30 Οκτωβρίου 2016 13 Νοεμβρίου 2016

Ενημέρωση Συγγραφέων για το αποτέλεσμα της κρίσης: 10 Ιανουαρίου 2017 20 Ιανουαρίου 2017

Έναρξη Εγγραφών: 10 Ιανουαρίου 2017 20 Ιανουαρίου 2017

Υποβολή αναθεωρημένων εργασιών: 30 Ιανουαρίου 2017

Λήξη εγγραφής με μειωμένα έξοδα συμμετοχής : 20 Φεβρουαρίου 2017

Πρόγραμμα Συνεδρίου: 28 Φεβρουαρίου 2017

Διεξαγωγή Συνεδρίου: 7-9 Απριλίου 2017

Υποβολή Τελικού Κειμένου προς κρίση για τα Πρακτικά: 30 Ιουνίου 2017 10 Ιουλίου 2017

Αναλυτικό πρόγραμμα Συνεδρίου

Αναρτήθηκε το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Περισσότερες Πληροφορίες στον αντίστοιχο σύνδεσμο
"Πρόγραμμα"


Περιλήψεις παρουσιάσεων Συνεδρίου


Αφίσες

Υπό την αιγίδα

 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Χορηγοί
 

http://www.anek.gr/

http://www.bluestarferries.gr/

http://www.minoan.gr/

http://www.klapsinakis.gr/

http://www.etanap.gr/

Η ΑΝΕΚ LINES και BLUE STAR FERRIES προσφέρουν 50% έκπτωση για τη μετακίνηση των συνέδρων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο mail του συνεδρίου: synedrio2017@enephet.gr
 
Η MINOAN LINES προσφέρουν 50% έκπτωση για τη μετακίνηση των συνέδρων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο mail του συνεδρίου: synedrio2017@enephet.gr
   
 

https://www.pasco.com/

http://why.gr/

https://www.dardanosnet.gr/