1º Συνέδριο Νέων Ερευνητών | Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και | Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών Τόπος Διεξαγωγής: Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ), Κολυμπάρι Χανίων

Στο πλαίσιο της Ένωσης για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία (ΕΝΕΦΕΤ, www.enephet.gr), εκτός των Πανελλήνιων Συνεδρίων που διοργανώνονται κάθε δύο χρόνια, αποφασίστηκε από το 2017 και η διοργάνωση Συνεδρίου Νέων Ερευνητών στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Τα Συνέδρια της ΕΝΕΦΕΤ αφορούν υποψήφιους διδάκτορες αλλά και μεταπτυχιακούς φοιτητές που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της μεταπτυχιακής τους εργασίας.

Πληροφορίες

Πληροφοριες

Σκοπός του Συνεδρίου Νέων Ερευνητών αποτελεί η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ νέων και έμπειρων ερευνητών με αντικείμενο την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, με απώτερο στόχο την υποστήριξη των νέων ερευνητών στις ερευνητικές τους προσεγγίσεις.

Το 1ο Συνέδριο Νέων Ερευνητών find bride Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση θα διοργανωθεί από την ΕΝΕΦΕΤ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνδέεται άμεσα με το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και αποτελεί μετασυνεδριακή επιστημονική δραστηριότητα (postconference scientific activity) που θα λάβει χώρα από 9-12 Απριλίου 2017 στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) στο Κολυμπάρι Χανίων.

Ως εκ τούτου καλούνται υποψήφιοι διδάκτορες αλλά και μεταπτυχιακοί φοιτητές, που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της μεταπτυχιακής τους εργασίας με αντικείμενο την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία να υποβάλλουν μέχρι 27 Νοεμβρίου 2016 μία Σύνοψη με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Περιθώρια σελίδας: 2,5 εκατοστά σε όλες τις πλευρές.

Διάστιχο: Μονό.

Διάστημα μεταξύ παραγράφων (πριν και μετά): 0 pt (εκτός Βιβλιογραφίας που είναι πριν και μετά 6pt)

Η έκταση της Σύνοψης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1000 και το πολύ 1200 λέξεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και περίληψη περί τις 90-100 λέξεις στα Ελληνικά (και η αντίστοιχη μετάφραση στα Αγγλικά). Συνολικά η Σύνοψή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες Α4 (συμπεριλαμβανομένων σχημάτων, πινάκων, εικόνων, φωτογραφιών κλπ).

Οι εργασίες θα σταλούν προς findbride comments κρίση σε δύο ανεξάρτητους κριτές.

Για την προετοιμασία της εργασίας οι συγγραφείς να συμβουλευτούν το υπόδειγμα εργασίας στον σύνδεσμο: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

(Σημείωση: Επισημαίνουμε ότι στο αρχείο της εργασίας που θα υποβάλλετε, μετά τον τίτλο της εργασίας, ΔΕΝ θα πρέπει να αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία (όνομα, επώνυμο κτλ) και η ιδιότητα των συγγραφέων. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της εργασίας δηλώνεται ως κύριος συγγραφέας ο υποψήφιος διδάκτορας/μεταπτυχιακός φοιτητής και ως συν-συγγραφέας ο κύριος επιβλέπων, βλ. οδηγίες υποβολής εργασιών)

Το τελικό αρχείο υποβολής εργασίας θα πρέπει να είναι της μορφής .pdf (Acrobat Reader)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Μετά την ανακοίνωση αποδοχής της εργασίας τους, οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Υποψήφιοι Διδάκτορες για τη συμμετοχή τους στο 1ο Συνέδριο Νέων Ερευνητών Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση θα πρέπει να καταβάλλουν ένα αντίτιμο (υπολογίζεται περίπου 150 – 180 Ευρώ). Το ακριβές ποσό και η διαδικασία πληρωμής θα ανακοινωθεί στο προσεχές μέλλον.

Το ποσό της συμμετοχής καλύπτει:

 • Παρακολούθηση των Εργασιών του Συνεδρίου από 9-12 Απριλίου 2017

 • Τρεις Διανυκτερεύσεις σε Δίκλινο Δωμάτιο (9, 10 & 11 Απριλίου 2017)

 • Καφέ στα διαλείμματα

 • Μεσημεριανά και Βραδινά Γεύματα στην ΟΑΚ

 • Πρακτικά του Συνεδρίου Νέων Ερευνητών σε ψηφιακή μορφή

Παρατήρηση

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου Νέων Ερευνητών είναι η εγγραφή των συμμετεχόντων στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση (βλ. synedrio2017.enephet.gr).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Τελευταία ανανέωση: 27.10.2016
 • Έναρξη Υποβολής Εργασιών: 1 Οκτωβρίου 2016
 • Λήξη Υποβολής Εργασιών: 15 Νοεμβρίου 2016 27 Νοεμβρίου 2016
 • Ενημέρωση Συγγραφέων για το αποτέλεσμα της κρίσης: 10 Ιανουαρίου 2017
 • Έναρξη Εγγραφών: 10 Ιανουαρίου 2017
 • Υποβολή αναθεωρημένων εργασιών: 30 Ιανουαρίου 2017
 • Λήξη Εγγραφών: 20 Φεβρουαρίου 2017
 • Ανακοίνωση Προγράμματος: 28 Φεβρουαρίου 2017
 • Διεξαγωγή Συνεδρίου Νέων Ερευνητών: 9-12 Απριλίου 2017
 • Υποβολή Τελικού Κειμένου προς κρίση για τα Πρακτικά: 30 Ιουνίου 2017

τα τελευταια νεα μασ

Ανακοινωσεις

Samsung Wb150f Smart Digital camera

In the same way folks are ditching wire for contract-free subscription services such as Netflix and video streaming audiences like the Google Chromecast or Amazon . com Fire TV Stick, security companies like ADT are being forced to discuss the market with an increasing number of diy devices – and standalone digital cameras represent a significant portion of that increasing subcategory. SmartCam is a piece of open source software program developed to allow Android, Symbian S60, Samsung Bada and Windows Telephone phones, with Bluetooth or Wi-fi connectivity, to use their integrated digital cameras as a webcam for use with a compatible COMPUTER.

Get the big image and still see the details. The benefit of safety video goes out the window whenever image quality is poor. The particular HD resolution of Vivint Outside Camera records clear images, not really pixelated blurs, to help you distinguish close friends from strangers, couriers from burglars, and the family cat from several random raccoon.

3) Upon cancellation or termination of the subscription, Your Content (as defined herein) will be available to you through the remaining compensated period of your subscriptions, and afterwards will be immediately and irrevocably erased and removed from the Sites and Hanwha’s servers.|Smart Camcorder With Switch Grasp 2 . 0, you can switch fingers without missing a moment. Plus, you are able to record vertically and horizontally. Intelligent Camera All our Smart Digital cameras come with HD recording to make individuals moving moments last forever.|This Agreement governs your access to and use of the Services. Your purchase of any Method also governed by additional Paperwork provided with or in association with that Item, including the Manufacturer’s Limited Warranty. The assistance, or some features of the Services, can also be subject to additional terms, conditions, guidelines or guidelines, which will be posted upon or within the Services in link therewith (Special Terms”). You recognize that all applicable Documentation and Unique Terms also form part of this particular Agreement. You acknowledge that you are the particular end-user of the Services, Products and Paperwork, and you agree not to transfer or even resell any of the Service, Products or even Documentation.|This iTek iSecure house surveillance HD camera uses Wi fi to allow wide-angle live streaming of your house to your phone, to show you what’s happening when you’re gone. This camera features current 2-way audio using the built-in microphone and speaker, so you can carry on the conversation with someone you’re viewing in real-time.|In order to Download Samsung SMART CAMERA Application For PC, users need to set up an Android Emulator like Xeplayer, you are able to Download Samsung SMART CAMERA Application for PC version on your Home windows 7, 8, 10 and Notebook. Motion Activated Recording. Breeze SmartCam is a smart spy camera along with motion sensors that activates the particular camera and microphone to start documenting. It detects the slightest associated with movements even in zero visibility.|Get access to helpful solutions, how-to instructions, owners’ manuals, and product specs for your Digital Smart Camera (WB350 Series) from Samsung US Assistance. Basically download the free Samsung SmartCam app for Android or iOS, available on the App Store® plus Google Play®, to your mobile gadget and the intuitive set up wizard can help you begin viewing your camera within minutes.|provides 172, 538 smart camera items. About 45% of these are cell phones, 13% are cctv camera, and 1% are camera lens. A wide variety of intelligent camera options are available to you, like ip camera, analog camera, plus digital camera. The Eyesight MINI smart camera is designed especially for reliable vision performance in inlayed identification and inspection applications.|ii. You also agree that simply by accessing or using the Services and Products, you happen to be bound by, and Hanwha can treat you as being bound simply by, just about all applicable Terms. 1 . 4K video loading requires that the Arlo app plus Arlo Ultra camera be on a single local area network. 2 . Subscription in order to Arlo Smart service required to entry cloud recordings on Arlo Ultra camera systems.|Obtain access to helpful solutions, how-to guides, owners’ manuals, and product specifications for the Digital Smart Camera (WB1100 Series) from Samsung US Support. i. By clicking the particular Accept” or I Agree” switch or check box before or even in connection with using the Services, you concur that you have read More all applicable Conditions.|1 day ago. Wire-free plus weather-resistant design, works with Alexa, plus includes 1 year of Arlo Intelligent Premier service with rolling one month cloud recordings (up to ten cameras). Download the newest driver, firmware, and software for the HP Digital Camera is HP’s standard website to download drivers cost free for your HP Computing and Publishing products for Windows and Mac pc operating system.}

The Ultimate Dash Digital camera The YI Smart Dash Digital camera combines many top features of all of the dash cameras on the market and provides safety to you and your car with greatest performance and affordability. The brand new smartphone app, Samsung SMART DIGITAL CAMERA App. has integrated three current apps to save time and effort. When using your own Samsung SMART CAMERA, the application automatically connects to your smartphone regarding convenience.|Be a Wisenet SmartCam member and enjoy current monitoring service anytime and anyplace. Yahoo strives for connecting you with the products, services, plus businesses you’re looking for. When you search the internet using Yahoo, content on the Search engine results Page comes from a variety of sources.|iii. Any make use of or access to the Services and Items by any person under the age of thirteen is strictly prohibited and is the violation of this Agreement. 4) Upon any end of contract of this Agreement with respect to you, your and your right to access and make use of the Services shall immediately and immediately terminate.|iSmartAlarm security system features easy DIY set up with no monthly fees or agreements. Smart digital camera offers enhanced monitoring and runtime video analysis, which is the main reason for growing application of smart cameras into protection and surveillance system.|2) You may cancel your own subscription to Subscription Services anytime, with or without cause, by contacting all of us through your Account or at a hyperlink provided by Hanwha at one of the Sites. The Samsung WB150F is a fourteen. 2 megapixel compact camera using the company’s own BSI CMOS messfühler, a 18x, 24-432mm optically-stabilized zoom lens, 720p HD video recording and a several inch LCD screen.|Microsoft Teams obtained new features today, including place sharing, a smart camera, and the capability to record and share audio messages. Available with a full HD digital camera and recording video at 1080 pixels, Ring’s Doorbell Pro offers a feature-rich smart doorbell with Amazon Alexa compatibility.|These types of Terms provide you with certain legal rights. You might have other legal rights applicable to your gain access to and use of the Services and Products, which legal rights vary from jurisdiction to jurisdiction. THE PARTICULAR DISCLAIMERS, EXCLUSIONS, MANDATORY AND HOLDING ARBITRATION, LIMITATIONS OF LIABILITY, INDEMNIFICATION, WAIVER OF JURY TRIAL, WAIVER OF CLASS ACTION AND WAIVER OF PUNITIVE DAMAGES UNDER THESE TYPES OF TERMS WILL NOT APPLY TO THE DEGREE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. A few jurisdictions do not allow the exclusion associated with implied warranties or the exclusion or even limitation of incidental or resulting damages or other rights, therefore those provisions of these Terms might not apply to you.|THESE TERMS REQUIRE THE USAGE OF MANDATORY BINDING ARBITRATION TO RESOLVE CONFLICTS BETWEEN US REGARDING THE SERVICES AND PRODUCTS, WITH AN INDIVIDUAL BASIS. THIS MEANS THAT YOU WILL NOT POSSESS, AND ARE WAIVING, YOUR RIGHTS IN ORDER TO SUBMIT DISPUTES TO A COURT ASSOCIATED WITH LAW, TO HAVE A JUDGE OR COURT DECIDE YOUR DISPUTE, AND TO CONTINUE IN A CLASS ACTION, OR ON THE CONSOLIDATED OR REPRESENTATIVE BASIS.|These Terms of Service, along with our Privacy Notice, which is included herein by reference, all appropriate terms in the Documentation, and other conditions that we may provide as appropriate, for instance, Special Terms” as described below, (collectively, these Terms associated with Service, the Privacy Notice, conditions from the Documentation and any Exclusive Terms are referred to as the Terms” or Agreement”) govern your entry to and use of the Services and Products. Please go through all of the Terms carefully. By using the Services, you agree to be bound simply by all of the Terms.|SmartCam is a piece of open source software program developed to allow Android, Symbian S60, Samsung Bada and Windows Telephone phones, with Bluetooth or Wi-fi connectivity, to use their integrated digital cameras as a webcam for use with a compatible PERSONAL COMPUTER.}

The particular camera phone, like many complicated systems, is the result of converging plus enabling technologies. There are dozens of related patents dating back as far as 1956. quotation needed Compared to digital cameras, a consumer-viable camera in a mobile phone would need far less power and a higher level associated with camera electronics integration to permit the particular miniaturization.|Matrox Imaging smart digital cameras offer a dust-proof, immersion-resistant and extremely durable construction. A choice of image sensors, coupled with an efficient Intel® embedded processor, permit our smart cameras to deal with a wide variety of machine vision applications.|a) Creating Your Account. To access and use certain Services, you must register for and create a User Account (Account”). When you create a merchant account, you are the Owner” of that Account and the Owner of the Products associated with that Account. To register and create a merchant account, you must provide Hanwha with certain personal information, including your name, address, and email address. By registering for and creating an Account, you stand for and warrant that all registration details provided by you to Hanwha is honest, accurate and complete, that you will maintain the precision and completeness of that information, which your use of the Services and Products will not break any applicable law or rules and that you are not a resident of the embargoed country and your name is not really on an OFAC sanction list.|1) Anytime, Hanwha may, with or without notice postpone or terminate your rights or even access to the Services, cancel your membership to the Service, or terminate this particular Agreement as to you, without having any liability to you, if Hanwha has the good faith belief you have violated any provision of this Contract or you have engaged in conduct that will Hanwha, in its sole discretion, looks at unacceptable. Hanwha may also pursue any remedy legally available to it regarding such violations or conduct simply by you.|Create review Take almost impossible photos simply by turning your camera into a high speed capture device! MIOPS Smart Induce is a versatile camera trigger in one unit and provides advanced triggering settings like Lightning, Sound, Laser, Timelapse, HDR and more.|ii. Only individuals age eighteen and older are permitted to make use of and establish Accounts with the Membership Services. If you establish an Account, a person agree that you are 18 years of age or even older, and have legal capacity based on your jurisdiction.|Smart Camcorder With Switch Hold 2 . 0, you can switch fingers without missing a moment. Plus, you are able to record vertically and horizontally. In addition, you can record vertically and flat. Smart Camera All our Wise Cameras come with HD recording to generate those moving moments last permanently.|Bing offers you a variety of products and services for little if any cost. We’re able to do this due to our advertising revenue. This also means that we can provide certain services and content material that would otherwise be unavailable for you through Yahoo services.|i. You may gain access to and use the Services and Products only if you might have the legal capacity to get into this Agreement and form the binding contract with Hanwha (except as provided in subsection (iii) below), and you accept this Contract by clicking the appropriate acceptance system before or in connection with using the Providers or by actually using the Products or services. By doing so you represent and justify that you have the requisite legal capability to form such a contract with Hanwha.|What identifies a smart video camera? 1: Watch through anywhere. Smart video cameras give you an immediate, real-time window into your home. You should check in on your kids from function, or watch your yard’s wildlife through bed, just by taking out your mobile phone and opening your camera’s application. 2: Watch your footage anytime.} 

No time before Told Stories on Essay sites that are writing You need to Read or Be omitted

No time before Told Stories on Essay sites that are writing You need to Read or Be omitted

Launching Essay composing sites essay that is writing be real frustration including most of the research and conference educational requirements. Composing application essays should function as most difficult aspect associated with university admission training. It is far better to allow some other person to begin looking at your essay as they are expected to guidance you on a things that are few strengthen your work. (more…)

One greater factor that you just are advised to quit wondering about could be the load of uncompleted summer season homework

Summer time homework is what we are particularly skilled in over all these years. Now, you ought to both launch accomplishing them with your could perhaps (and here are a few hints regarding how to cope with it) or fail to remember about this and have fun even while your homework is currently being accomplished by authorities.

Except for the low prices, yet another good element about submitting your summer months assignments to our program earlier may be a chance to manage the progress belonging to the job by receiving the updates at your first request and have a pack of detailed explanations on the jobs. (more…)